Fr om månd 18/3 öppnar vi åter för utomstående ekipage att komma och träna på Tuna. Vi ber dock alla vara fortsatt noga med byte av kläder och skor om man kommer från ett annat stall samt avstå från att komma till Tuna om man har minsta misstanke om att hästen kan bära på smitta.

Smittläget EHV-virus

Virusabort – EHV-1 hos häst