Program för parasitbekämpning

För att undvika överanvändning av avmaskningsmedel och risk för resistens är Tuna Gård anslutna till SLUs parasitbekämningsprogram. Det innebär att vi 2-3 ggr per år genomför träckprov på samtliga hästar. Denna kontroll ombesörjs  av Tuna Gård och bekostas av hästägarna. Endast de hästar som har behov av avmaskningsmedel behandlas (bekostas av hästägaren). För att hålla nere parasittrycket i marken krävs att hästägarna kontinuerligt mockar sin hage under den varma årstiden. Under de år vi varit verksamma har endast ett fåtal hästar haft behov av avmaskning.