Vår målsättning är att uppnå en säker och rationell anläggning och kunna certifiera oss som Säker Hästgård. Hästar är ju som bekant stora djur som i många fall styrs av sin flyktinstinkt vilket ställer krav på oss som driver verksamheten att skapa så goda förutsättningar som möjligt så att varken hästar eller människor skadas. Vi strävar hela tiden efter att ytterligare förbättra våra rutiner och förebygga händelser som inte är önskvärda. Exempel på åtgärder som vi vidtagit hittills:

 • Alla förberedelser av foder sköts av personal för att säkra rätt mängd och hög kvalitet
 • Eventuella övergångar mellan olika foder planeras noggrant och sker stegvis
 • Fasta dagliga rutiner skapar en trygg och lugn miljö
 • Alla hästar leds en och en till och från hagen
 • Elstängslade hagar med 2 meters säkerhetsavstånd mellan hagarna
 • Ingen häst lämnas ensam i hage utan andra hästar i sin närhet
 • Gården är bemannad i princip alla dagar mellan 7.00 och 22.00
 • Säkerhetskontroll av eluttag och element i stallarna sker varje kväll vid nattning
 • Brandsläckare finns lätt åtkomlig i varje byggnad
 • Jordfelsbrytare finns installerad i samtliga byggnader
 • Olycksfallsförsäkring har tecknats för alla som vistas på Tuna Gård
 • Första-hjälpenutrustning finns i båda stallarna.