Anläggningens utveckling 2005-2018

Sedan verksamhetsstarten 2005 har följande utveckling av anläggningen och förbättringar genomförts:

– Nyanläggning av hagar inklusive dragning av vattenledningar med tappställen i samtliga hagar
– Gårdens samtliga elinstallationer och vattenledningar har bytts ut
– Borrning av ny vattenbrunn till stall
– Anläggning av breda, grusade gångar till hagarna
– Förlängning av ridhuset från 20 x 40 m till 20 x 60 meter
– Installation av automatiskt bevattningssystem i ridhuset
– Förbättrad och utbyggd belysning i ridhuset
– Anläggning av ridbana 20 x 60 meter med underlag Paddex/Ottomatta/Terratex och dressyrstaket
– Installation av utomhusbelysning och automatiskt bevattningssystem runt ridbana
samt utomhusbelysning runt övriga delar av anläggningen
– Byte av underlag i ridhuset till Ottomatta/Terratex
– Nybyggnation av Fullservicestall med plats för 12 hästar, med dubbla sadelkammare, foderkammare, täckesrum/tvättstuga.
– Montering av hel kortssidesspegel i ridhuset.
– Två grusade sjukhagar anläggs, i nära anslutning till stall för god uppsikt.
– Byte av golvbeläggning till heltäckande halkfri gummistallmatta i Fullservicestallet
– Renovering och utbyggnad av Lilla Stallet, från 4 boxar till 6 boxar i vinkel med engelska dörrar samt byte av tak, takstolar. Installation av varmvatten och spolspilta.
– Ny separat sadelkammare i Kollektivstallet med säkerhetsdörr.
– Nytt betonggolv, ny halkfri gummimatta och utbyggnad av spolplatser/uppställningsytor med nya golvbrunnar,avlopp och armaturer i Kollektivstallet
– Hårdgjord grusad yta för hästtransporter och fler parkeringsplatser.
– Installation av vattenkoppar i samtliga tre stallen.
– Dränering och nedläggning av nya brunnar mellan ridhushagarna.

Den fortsatta utvecklingen

Flertalet av genomförda projekt har varit prioriterade för att ge en så god funktionalitet som möjligt för våra kunder. Vi har strävat efter att utforma en genomtänkt logistik – allt för att skapa en enkel, säker och bekväm miljö för dig som ryttare och kund när du ska hantera din häst. De senaste större projekten på gården genomfördes sommaren/hösten 2016 då vi byggde nya spolspiltor med gummimatta, installerade nya brunnar och vattenledningar samt nya armaturer i Kollektivstallet. Utanför Fullservicestallet hårdgjorde vi grusade ytor för hästtransporter och byggde fler parkeringsplatser. Under 2018 köpte vi in en vält för att förbättra resultatet av harvningen av utebanan. Senare under hösten 2018 installerade vi vattenkoppar även i Kollektivstallet, vilket innebär att vi nu har vattenkoppar i samtliga tre stall.

Aktuella arbeten

Under sommaren 2022 genomförs ett stort arbete med att byta ut befintligt tak (160 m!) på Kollektivstallet. I ridhuset har byte av befintlig ljusarmatur inletts till LED-belysning och arbetet med detta fortsätter successivt.

Fokus på träning

Vårt huvudfokus när det gäller vår verksamhet är och har alltid varit att skapa goda förutsättningar för träning. Vi är noga med den dagliga skötseln av underlaget i ridhus och på ridbana och varje år fyller vi på med nytt material, vintertid även med salt för att undvika frysrisk.