Vad ingår i stallhyran

4 fodringar (sommartid 3 fodringar), 2 täckesbyten, in- och utsläpp samt att fylla på vatten i hagarna sommartid. I hyran ingår upp till 13 kg hösilage per häst/dag, alt 9 kg hö per häst/dag (behov av medicinska skäl) upp till 3 kg Matildahavre per häst/dag, betfor och mineraler samt 1 bal kutterspån eller 1 säck spånpelletsvecka som strö. Mockningshjälp kan köpas till som extra tjänst för kortare perioder.

Daglig utevistelse i stora gräshagar

Hästarna har daglig utevistelse i stora gräshagar, enskilt eller med sällskap. Utevistelse mellan 8.00 – 17.00 sommartid alternativt 8.00-12.00 för den som önskar kortare hagtid för sin häst. Vintertid följer utevistelsen dagsljuset (8.30-14.30 som kortast för hästar som vistas ute hel dag.)

Tillgång till:

– Ridhus 20 x 60 m
– Ridbana 20 x 60 m med belysning och dressyrstaket
– Skrittmaskin
– Stora gräshagar med möjlighet att dela av till mindre rasthage vintertid
– Uppvärmd sadelkammare och uppehållsrum med pentry
– Spolspilta med varmvatten och plats för skoning mm
– Tvättmaskin mot mindre avgift och uppvärmt täckesrum
– Extra stuvutrymme i plåtskåp uppe på loft

Trivsel och god stämning

Att få möjlighet att föra fram synpunkter och föra en dialog är en viktig förutsättning för att skapa trivsel och god stämning. Vi samlar därför alla hästägare till stallmöten några gånger per år för möjlighet att ventilera olika frågor. Våra möten präglas alltid av både öppenhet och samförstånd. Våra kunder är naturligtvis välkomna att vända sig till oss med frågor och förslag vid andra tidpunkter också. Utöver stallmötena skickar vi även ut Nyhetsbrev för att nå ut med information om aktuella frågor.