• 07.00 Fodring + täckesbyte
  • 8.00-8.30 Utsläpp i hage
  • Fylla vatten i hagarna
  • 8.00-9.00 Harvning av ridhus och ridbana
  • 9.00-10.30 Städning av stallen
  • 12-12.30 Lunchhö i hagar
  • Intag av hästar som går ute halvdag inkl lunchhö + kraftgiva / täckesbyte och visitering
  • 17.00 Intag av hästar som går ute heldag / täckesbyte och visitering
  • Eftermiddagsfodring – hösilage, kraftgiva
  • 21.00 Kvällsfodring – hösilage + kraftgiva
  • 22.00 Säkerhetskontroll av stallarna. Stallet stängs.