Skötsel

Harvning av ridhus sker varje vardag kl 8.00. Sommartid harvas även ridbanan.

Bevattning sker automatiskt varje dygn kl 04.00

Mockning – för att bibehålla underlagets funktionalitet är det viktigt att alla mockar noggrant efter sig varje ridpass.

Bokning av aktiviteter

Ridning har företräde alla dagar när inget annat anges.

Longering – kortare longering (t ex inför ridpass) får ske på volt efter samtycke med övriga ryttare i ridhuset. Ej i samband med lektion. Endast en häst får longeras vid samma tidpunkt.

Tömkörning/längre longering får ske förmiddagar vardagar efter samtycke med övriga ryttare. Övrig tid efter kl 20.00, bokas minst 2 dagar i förväg. Ej i samband med lektionspass. Endast en häst får tömköras vid samma tidpunkt.

Hinder/bommar – hoppning har företräde söndagar kl 17.00 – 19.00 efter bokning minst 2 dagar i förväg. Bommar på mark får läggas ut innanför spåret efter samtycke med övriga ryttare övrig tid.

Lektionsridning för instruktör enligt schemalagda lektioner onsdagar och torsdagar eller helgkurser. Bokas minst 2 dagar i förväg. Endast en instruktör vid samma tidpunkt.

För enskild aktivitet finns möjlighet att abonnera ridhuset mellan 07.00-08.00 och 21.00-21.45. Bokas minst 2 dagar i förväg.

Övrigt

Vedertagna ridhusregler gäller för ridning i ridhuset och på uteridbanan. (Se skylt med ridhusregler i ridhuset). Under pågående lektionspass är övriga ryttare välkomna i ridhuset under förutsättning att uppmärksamhet och hänsyn tas till  lektionsekipaget.

Vi rekommenderar att alla ryttare bär hjälm.

Innan du går in i ridhuset, knacka och invänta svar om det finns ryttare i ridhuset.

Hundar ska hållas kopplade.

Om din aktivitet medför att underlaget är upprivet eller märkbart gropigt – kratta och återställ!

Mocka och släck belysningen i ridhuset efter avslutad ridning.

Håll dörrarna stängda så mycket som möjligt för att behålla fukten i underlaget. Stäng dörren efter avslutat ridpass och kontrollera regeln så att dörren är ordentligt stängd.

Trevligt ridpass!