Vår unghäst gick på sommarbete hos en av granngårdarna och fick ett sår som behövde behandlas. I samband med den dagliga skötseln av såret märkte vi att han var onormalt trött och den behandlande veterinären tog därför blodprover som visade mycket höga levervärden.

Veterinären misstänkte att hästen ätit en olämplig växt och vi tog därför hjälp av botanisten Sture Nordmark med att göra en växtinventering av våra rast- och beteshagar.

Inventeringen visade att hagarna enbart innehöll ofarliga arter, utöver smörblomma, revsmörblomma och tiggarranunkel som är giftiga men ratas av betesdjur. Inte heller granngårdens hage där unghästen vistades omfattade några giftiga växter.

Hästen är efter behandling med antiinflammatoriskt preparat nu helt återställd.

Här kan du läsa om den inventering som vi genomfört samt vilka arter som fanns i hagarna.

Växtinventering