Nu har vi fått analysen från den senaste träckprovstagningen från Statens Veterinärmedicinska anstalt. SVA gratulerar oss till ett mycket bra resultat. Knappt en tredjedel av hästarna behöver avmaskas och de flesta av dessa är nya hästar på gården sen förra provtagningen. Det visar att den regelbundna mockningen av hagarna och parasitprogrammet vi följer fungerar och är framgångsrikt. Skönt!