Nästa tillfälle när Anna kommer blir 12-13 september.
Deltagarlista kommer ca 1 vecka innan.