För andra året i rad har vi genomfört en enkät bland Tuna Gårds kunder. Liksom förra året får vi genomgående ett mycket bra betyg, vilket vi är väldigt glada för! Våra frågor gällde vad främsta anledningen är att man stallat upp sig på Tuna, hur nöjd man är på en skala 1-5 och vad man skulle önska sig för att ge en 5:a.

90% har gett betyget 5 och övriga 3 och 4. (Svarsfrekvens 95%). Valet att stå på Tuna Gård är framför allt kopplat till kundbemötande och bra atomosfär, rutiner och anläggningen i sin helhet. Önskemål vi fått om förbättringar är bl a schemalagda tömkörningstider i ridhuset, vintervatten i hagarna, vattenkoppar i gamla stallet samt några grusade småhagar. Några av dessa önskemål kan vi åtgärda relativt snabbt, några ligger redan  i pipeline och andra får läggas till våra  planer för framtiden.

Vi tackar för ert förtroende och för att  ni själva i högsta grad bidrar till att vi har en sån härlig stämning på gården!

Susan, Peter och Jennifer