Kerstin Dahlberg och Boston (Enskede RS) debuterade i Grand Prix Kür med 60,16%