Eric Lette gästade Tuna Gård tisdagen den 20 mars.

Ett tiotal ekipage red  program på olika nivåer och förutom direkt återkoppling på rörelserna fick deltagarna även värdefulla synpunkter och tips av Eric. 

Ett genomgående tema var ”simplicity” – att ge hästen tydliga signaler,  och att som ryttare minnas sin uppgift att vara den som utbildar och förklarar sina önskemål för hästen. – ”När jag kommer in och ser ett ekipage så tittar jag alltid efter om ryttaren försöker lära sin häst någonting.  Alltför många rider sina hästar ”jämntjockt” och varierar inte ridningen! Det blir tråkigt för hästen och den slutar att fråga vad som ska komma – något som en bra häst alltid ska göra!” säger Eric.

Eric Lette är A-tränare och en av världens främsta dressyrdomare och har bl a introducerat den etablerade utbildningsskalan i Sverige. Eric framhöll vikten av att låta utbildningen av hästen få ta den tid som krävs. Ingen skulle komma på tanken att kräva av en elev på mellanstadiet att den skulle kunna prestera uppgifter som ligger på gymnasienivå. Med mycket få undantag gäller samma sak för hästar.

Noggrannhet och att ge sig tid för förberedelse var ytterligare en viktig fråga. Det kan tyckas tråkigt att sitta och fila på exempelvis  sina galoppfattningar men Eric menar att man på träning alltid måste förbereda sig 100%  och inte starta rörelsen förrän man är helt förberedd. På samma sätt gäller det att vänta på och lita på hästen att inte jaga på och attackera den i ”förebyggande” syfte. Eric var noga med att framhålla att det är OK att inte alltid lyckas. Det FÅR bli fel!  Om hästen bryter av eller av misstag byter är det oftast bättre att få hästen att slappna av och istället förbereda sig och rida ännu noggrannare.

Till sist – ett annat viktigt ord från Eric på vägen var att se till att ha kontinuerlig hjälp. Eric menade att han visst kan fungera som en källa till inspiration och komma med en del tekniska tips vid sådana här enstaka tillfällen. Men det allra viktigaste för att uppnå resultat är det  regelbundna, dagliga eller veckovisa stödet av en tränare.