Kerstin Dahlberg och Boston (Enskede RS) kom på 5:e plats med 60%.