Prel lista för deltagare

Lördag 27/9
13.00-14.00   Jennifer Sjöberg/Susan Sjöberg
14.00-14.45   Ella Viebke
14.45-15.30   Ulrica Jonsson
15.30-16.15   Maria Frölund

Söndag 28/9
12.15-13.00   Ella Viebke
13.00-14.00   Jennifer Sjöberg/Susan Sjöberg
14.00-14.45   Maria Frölund
14.45-15.30   Ulrica Jonsson