Carl Hester höll en bejublad clinic i Flyinge i början av januari. 14 välkända ekipage på hästar i olika utbildningsnivåer deltog parvis i den 5 timmar långa clinicen. Läs Hippsons referat 18 punkter från världsmästarens mästare!