Jill och HeavenFrån unghäst till färdig Grand Prixhäst, vägen kan se olika ut beroende på begåvning och fysiska förutsättningar hos hästen. Tuna Gårds ryttare hade glädjen att få lyssna till Eric Lette som bjöd på sin mångåriga och breda erfarenhet av att utbilda och bedöma hästar.  

Det finns många olika uppfattningar om träningsmetoder, men ju högre upp i utbildningsnivå desto mer likartad är uppfattningen bland tränare om bästa vägen för hästens utbildning, menar Eric som också poängterar hur viktigt det är med systematik. Ett genomgående tema i clinicen var betydelsen av hästens förmåga att bära vikt på bakbenen. Det är dit vi som ryttare hela tiden  måste sträva för att dressyrhästen ska hålla och byggas upp fysiskt.

Clinicens syfte var att demonstrera de olika nivåerna i utbildningsskalan – takt, lösgjordhet, rakriktning, schwung och samling. I första hand ville Eric dela med sig av sina tankar om vad ridning är istället att komma med tekniska råd. Ryttarna fick arbeta sina hästar utifrån sitt eget upplägg och Eric valde att kommentera det han såg.

Jennifer Letteclinic 002Clinicen inleddes med Heineken, 6-årig valack efter Highlander-Sack, som reds av Jennifer Sjöberg. (Heineken ligger ca 1 år efter utbildningsmässigt efter en konvalescens efter en rygg operation.) Eric poängterade att i detta tidiga skede av utbildningen är det viktigast att hitta en bra takt och en form där hästen är avspänd, en förutsättning för att bygga upp styrka och balans. Hästen ska söka sig framåt, nedåt i en låg, rund form. Jennifer fick demonstrera travöppnor längs långsidan där Heineken gick kvar i samma takt samt övergångar mellan trav och galopp med bibehållen rund och låg form.

4I nästa avsnitt av clinicen var det dags att se Silencio, en 7-årig valack efter Silvano-D-Day, som rids av Maria Karlsson, och Monica Sparre med Rafaella Selection, ett 8-årigt sto efter Blue Hors Romanov-Donnerhall. Utbildningsmässigt har både Rafaella och Silencio gått snabbt framåt och utöver takt, lösgjordhet och rakriktning har de uppnått både schwung och en viss grad av samling.

 

3Båda hästarna är startade i Prix St Georg i år. Eric understryker dock att det är mycket viktigt att inte skynda på utbildningen. Det tar minst 5 år att utveckla en häst till Grand Prixnivå, menar Eric. Alltför många 5-6-åringar som visas på championaten kommer aldrig vidare eftersom de ställs inför för stora krav innan de nått tillräcklig styrka och mognad.

Både Silencio och Rafaella visade mycket fin förmåga när det gäller ”gas och broms” – som Eric uttryckte det – ”Man måste ha bra bromsar om man ska kunna köra fort!

3Det är ingen konst att få hästen att springa fort – det är de gjorda för att göra. Det är när vi kan be den komma tillbaka i balans och vänta på vårt kommando som vi vet att vi har en broms och kan få ett äkta påskjut!”

Den sista och mest krävande nivån – hög grad av samling visades av Jill Sandström med hästen Heaven, en 17-årig valack efter Hohenstein – Consul. Ekipaget har ett 10-tal placeringar och vinster i Grand Prix 2013. Eric ville med Heaven visa hur enkelt det ter sig med en häst som har nått denna nivå i lydnad och utbildning. Jill och Heaven visar sin styrka i piruetter, ökningar och byten i serier med lätthet och elegans.

Något som tog lite längre tid för Heaven att lära sig var piaff och passage, berättar Eric. Men med mycket tålamod och stort fokus på att få hästens förtroende gick det till slut att lära honom detta. Eric demonstrerar genom att gå bredvid ekipaget och genom en lätt beröring med långpisken över korset på Heaven, få honom att gå upp i piaff och passage. Eric berättar att han alltid lärt sina hästar piaff och passage uppsuttet men att man kan få hästen att ta i lite extra genom att gå bredvid.

10Avslutningsvis får vi en demonstration av Heavens fantastiska lydnadsgrad när Jill sätter upp sin 8-åriga dotter och låter henne få rida på mammas fina Grand Prixhäst i trav och galopp (i lina!), och slutligen får  lillflickan även prova lite piaff och passage också.

Eric menar att oavsett ålder och utbildningsnivå så måste man kontinuerligt stämma av delarna i utbildningsskalan med målet att hästen ska få ett bra arbete varje dag. Den unga hästen kan ha behov av att repetera ett nytt moment tills den förstått vad vi vill. För den mer utbildade hästen är vår uppgift att varje dag göra jobbet intressant och få hästen nyfiken på vad vi önskar.