Under våren 2022 kommer vi fortsätta Lenas träningar alla torsdagar utom v8 då vi har träning onsdag.