För närvarande har Tuna Gård schemalagd träning för instruktörer tisdag – fredag (Eva Bratt-Hagtorn tisdag em/kväll, Monica Sparre onsdag em/kväll, Kerstin Dahlberg torsdag fm) samt 2-dagarskurser för Eric Lette och Anna Blomgren varannan helg per månad. (För mer info se Kalendarium.)

Söndagar mellan 09.00-13.00 är avsatt för lättare hoppträning. Vardagar mellan 16.00-17.00 samt kvällar efter kl 20.00 finns möjlighet till bokning av enskild tömkörning.
Ridning har företräde all övrig tid.

Bokning

Det är inte möjligt att abonnera ridhuset för enskilt bruk* – alla Tunas ekipage har rätt att komma in och rida med kravet att visa hänsyn mot den som har bokat lektion eller annan aktivitet. Samtliga aktiviteter bokas i kalender i ridhuset minst 2 dagar i förväg. Återkommande schemalagda instruktörsträningar samt kurser och clinics finns beskrivna i Kalendariet.

* Undantaget 7.00-8.00 och 21.00-21.45